Skip to content

Vedlikehold og drift

I Dora har vi både fokus på drift- og vedlikehold samt videreutvikling av våre bygg. Våre ansatte jobber målrettet for å skape et godt produkt for våre leietakere. All drift og vedlikehold av våre eiendommer ivaretas av vårt eget driftspersonell. Vi kjenner byggene våre meget godt og kan raskt ta hånd om både planlagt vedlikehold og uforutsette hendelser. I tillegg leier vi inn dyktig spesialkompetanse på ulike fagområder.

Gxq5t3sc