Skip to content

Hvordan vi jobber med bærekraft

For Dora Eiendom er det viktig å ta samfunnsansvar. Dora Eiendom skaper bærekraft i tett samarbeid med andre aktører. Vi er bevisst våre samarbeidspartnere og er opptatt av å samarbeide med leverandører som leverer produkter og tjenester som er bærekraftige. Samtidig stilles det stadig høyere krav fra våre leietakere. Å ha leietakere som har krav og forventninger til oss som huseier gjør at vi til en hver tid må holde oss oppdatert innenfor temaet. For Dora Eiendom er det viktig å imøtekomme leietakernes behov. Vi ser hele tiden etter tiltak som bidrar til at både leietakere og vi som huseier kan bli mer bærekraftig.

Dora Eiendom samarbeider tett med de andre hel- og del-eide selskapene under Reitan Eiendom på bærekraftsfeltet. I felleskap er det utviklet en strategi for bærekraftig eiendomsutvikling som også styret i Dora Eiendom har vedtatt. I tillegg utarbeides det fra 2021 en bærekraftsrapport i Reitan Eiendom der tallmateriale fra Dora Eiendom også inngår.

Skjermbilde 2022 11 21 174708
I selskapets bærekraftstrategi inngår ESG i forståelsen av bærekraft

Bærekraft i praksis

Dora AS ble grunnlagt i 1968 for å drifte og utvikle ubåtbunkeren Dora I. De som grunnla selskapet var nok ikke klar over at nettopp det å utnytte den eksisterende bygningen som uansett ikke kunne fjernes var bærekraft i praksis. Når det etter hvert viste seg at sjøvannet under Dora I varmer opp bygningen om vinteren og kjøler den ned om sommeren så har vi et unikt utgangspunkt for å skape et klimanøytralt og kanskje klimapositivt bygg. Lærdommen fra arbeidet med Dora I har vi tatt med oss når vi i dag forvalter en rekke eksisterende bygg på Nyhavna, samt utvikler både nye næringsbygg og boligprosjekter.


Vi i Dora Eiendom vil fortsette å levere bærekraftige løsninger til våre kunder samtidig som vi vil stille stadig strengere krav til våre leverandører (og deres underleverandører) ift. bærekraft.