Skip to content

Eiendomsselskapet Dora

Ubåtbunkeren Dora I på Nyhavna i Trondheim ble på 60-tallet solgt av Forsvarsdepartementet til private eiere. Dora AS ble stiftet som et eierselskap for Dora I, 1. desember 1968. I over 50 år har selskapet utviklet Dora I fra å være en ubåtbunker bygd for krig, til å bli en særdeles innholdsrik eiendom med et stort spekter av leietakere, som utelukkende har fredelige formål. 

Fvw017ja

Dora AS er i dag et profesjonelt eiendomsselskap som fortsatt har som hovedformål å eie Dora I og tilknyttet bygningsmasse. Dora AS er i dag ett av en rekke eiendomsselskaper på Nyhavna som er samlet under Dora Eiendom-paraplyen. Drift- og forvaltning skjer i regi av Dora Eiendomsforvaltning AS. Med base på Nyhavna i Trondheim forvalter og drifter Dora Eiendomsforvaltning AS også øvrige eiendommer eid av Dora Eiendom AS (Dora Eiendom AS het tidligere Dora Holding AS).

Trondheim er en by i sterk vekst. Selskapet er særdeles opptatt av å spille på lag med Trondheim by og bidra til utviklingen. Vi er svært engasjert i arbeidet med å transformere Nyhavna til en god bydel der man både kan arbeide og bo. Vi er opptatt av en levende Midtby som skal være hjertet i Trondheim. Byutvikling på Nyhavna er å utvikle Trondheim innenfra og ut, og bidra til å styrke Midtbyen. Vår drøm er at aksen Midtbyen-Nyhavna skal bli så attraktiv både for boliger og arbeidsplasser at det er med å løfte hele Trondheim.

Gi  uheo