Skip to content

Bærekraftsrapport 2022

Publisert 19. april 2023

Dora Eiendom samarbeider tett med de andre hel- og del-eide selskapene under Reitan Eiendom på bærekraftsfeltet. I felleskap er det utviklet en strategi for bærekraftig eiendomsutvikling som også styret i Dora Eiendom har vedtatt.  Denne uken ble bærekraftsrapporten for 2022 lansert. Rapporten viser at vi har flere eksempler på eiendommer som er betydelig forbedret, med mer ombruk, bedre avfallshåndtering og redusert energiforbruk.

Les bærekraftsrapport 2022 her

Baerekraftsrapport 2022