Jarleveien 4

DORA 50 aar 165 slogan

Jarleveien


Jarleveien 4 - Næringseiendom på Lade/Nyhavna 

  • Et service og kontorbygg
  • Ca 3000 m2 i 5 etasjer med kjeller. 
  • Meget god parkeringsdekning på egen tomt
  • God profilering
  • Sykkeltraseer/sykkelavstand til alle bynære destinasjoner
  • Busstopp rett utenfor bygget. 
  • Gangavstand til Lilleby holdeplass for lokaltog til blant annet Værnes flyplass
  • Lyse fleksible lokaler med sjøutsikt.


Jarleveien 4 ble i sin tid bygd for industriformål i 1920 av Lade Fabrikker.  I dag er det et service og kontorbygg med historisk særpreg.  Lokalene er lyse, har god takhøyde og flott utsikt over sjøen. Det er innstallert ny personheis i bygget og etasjenes beskaffenhet gir mulighet for leie av mindre seksjoner.  Eiendommen har særledes god parkeringsdekning og er speiselt godt egnet for bedrifter med krav til mobilitet eller kundeparkering.

Eiendommen huser blant annet regnskaps- og rådgivningsselskapet Experto AS og Trondheim Vask og Renseri AS.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon eller for avtale om visning. 

 experto logo2

tvr logo2

  

Hurtigmeny