Eiendommer/lokaler

DORA 50 aar 165 slogan

Dora maskinistgata

Dora 1, Maskinistgata 1 - En helt utrolig eiendom på Nyhavna

  • ca 40.000 m2 arkiv og lager ferdigstilt i 1943/1944 og 1982
  • ca 5000 m2 moderne kontorbygg oppført i 2006/2007
  • Naturlig stabilt og godt inneklima (temperatur og luftfuktighet)
  • Fleksibilitet for både store og små leietakere
  • Stor takhøyde og god lastkapasitet
  • Kjøreramper
  • Kjøreporter og gjennomgående kjøregater
  • God parkeringsdekning på egen grunn


Sentralt på Nyhavna ligger Dora 1.  Bak de 3 meter tykke betongveggene er det ca 40000 m2 gulvareal med et natulig stabilt inneklima. Temperaturen er jevn og sval og luftfuktigheten varierer lite.  Dette gjør bygget til et ideelt sted for ulike typer arkiv/magasin og lager, samt bedrifter med krav til stabilt klima for sin virksomhet. Rundt 40 virksomheter leier lokaler i Dora 1 i dag. Her finnes en blanding av store og små,  private og offentlige leietakere. Vi kan trekke frem Statsarkivet, Trondheim Byarkiv, og NTNU som leier arkiv-magasiner. På lager/logistikksiden er Orkla største leietaker. I tillegg har selskaper som Atea, Matiq og Netlife server- og data-haller her.

 

For leietakere med spesielle behov, kan vi skreddersy innredning, klimastyring og logistikkløsninger som er energieffektive og fremtidsrettede. Nøkkelferdige lokaler er vår spesialitet. 

 

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.

 

Litt historisk informasjon om Dora 1 finner du under Historie i hovedmenyen.

 

riksarkivet og statsarkivene   trondheim byarkiv   dora1 bowling logo     nidar

 

Hurtigmeny

Kulturbunker Dora

IMG 5473a
Dora AS har registrert varemerket Kulturbunker Dora - et varemerke for all aktivitet innen kunst og kultur som foregår innenfor Doras tykke vegger.

Kulturbunker Dora skal være en kulturell drivkraft i Østbyen som åpner for spennende aktiviteter i en historisk ramme i en fremtidsrettet bydel.

Kvaliteter ved Dora

3 meters betongvegger
Med yttervegger på opp til 3,5 meters tykkelse og et tak på ca. 4 meter armert betong, representerer den gamle ubåtbunkeren Dora 1 en formidabel ytre skallsikring av de kulturhistoriske samlingene som oppbevares her.