Eiendommer/lokaler

DORA 50 aar 165 slogan

Dora maskinistgata

Dora 1, Maskinistgata 1 - En helt utrolig eiendom på Nyhavna

 • ca 40.000 m2 arkiv og lager ferdigstilt i 1943/1944 og 1982
 • ca 5000 m2 moderne kontorbygg oppført i 2006/2007
 • Naturlig stabilt og godt inneklima (temperatur og luftfuktighet)
 • Fleksibilitet for både store og små leietakere
 • Stor takhøyde og god lastkapasitet
 • Kjøreramper
 • Kjøreporter og gjennomgående kjøregater
 • God parkeringsdekning på egen grunn

Dora Styrmannsgata

Styrmannsgata 1 og 3 - Næringseiendom sentralt på Nyhavna.

 • Bil - og industrieiendom sentralt på Nyhavna
 • Foruten salgslokalene for bilrettet virksomhet i front av bygningen(e) består eiendomsmassen av innen- og utendørs lagerområder samt service-/verkstedhall.

 

Bygningsmassen i Styrmannsgata 1 og 3 har vært påbygd og oppdatert en rekke ganger opp gjennom årene.  Lokalene er lyse og trivelige, med store utstillingsvinduer og moderne verksted.  I tillegg finnes det her et større dekkhotell.

 

Nyhavna blir det neste store tranformasjonsområdet i Trondheim. Eiendommen blir dermed mer og mer sentral.
 

Eiendommene huser i dag blant annet GS Bildeler og Lade Dekkservice.

 

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.

 

 

gs bildeler

 

lade dekkservice logoJarleveien


Jarleveien 4 - Næringseiendom på Lade/Nyhavna 

 • Et service og kontorbygg
 • Ca 3000 m2 i 5 etasjer med kjeller. 
 • Meget god parkeringsdekning på egen tomt
 • God profilering
 • Sykkeltraseer/sykkelavstand til alle bynære destinasjoner
 • Busstopp rett utenfor bygget. 
 • Gangavstand til Lilleby holdeplass for lokaltog til blant annet Værnes flyplass
 • Lyse fleksible lokaler med sjøutsikt.


Jarleveien 4 ble i sin tid bygd for industriformål i 1920 av Lade Fabrikker.  I dag er det et service og kontorbygg med historisk særpreg.  Lokalene er lyse, har god takhøyde og flott utsikt over sjøen. Det er innstallert ny personheis i bygget og etasjenes beskaffenhet gir mulighet for leie av mindre seksjoner.  Eiendommen har særledes god parkeringsdekning og er speiselt godt egnet for bedrifter med krav til mobilitet eller kundeparkering.

Eiendommen huser blant annet regnskaps- og rådgivningsselskapet Experto AS og Trondheim Vask og Renseri AS.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon eller for avtale om visning. 

 experto logo2

tvr logo2

  

Hurtigmeny

Kulturbunker Dora

IMG 5473a
Dora AS har registrert varemerket Kulturbunker Dora - et varemerke for all aktivitet innen kunst og kultur som foregår innenfor Doras tykke vegger.

Kulturbunker Dora skal være en kulturell drivkraft i Østbyen som åpner for spennende aktiviteter i en historisk ramme i en fremtidsrettet bydel.

Kvaliteter ved Dora

3 meters betongvegger
Med yttervegger på opp til 3,5 meters tykkelse og et tak på ca. 4 meter armert betong, representerer den gamle ubåtbunkeren Dora 1 en formidabel ytre skallsikring av de kulturhistoriske samlingene som oppbevares her.